top of page

梅花透藻文象嵌鐔 無銘 平安城象嵌

”Baika" designed sukashi Tsuba:
no sign Heianjo zogan

梅花透藻文象嵌鐔 無銘 平安城象嵌
bottom of page