Loading...

清光

Kiyomitsu

Kiyomitsu
直勝

Naokatsu

Naokatsu
景清

Kagekiyo

Kagekiyo
直胤

Naotane

Naotane
正次

Masatsugu

Masatsugu
冬広

Fuyuhiro

Fuyuhiro
盛光

Morimitsu

Morimitsu
是一 光一

Korekazu Mitsukazu

Korekazu Mitsukazu
正次

Masatsugu

Masatsugu
黒蝋色塗鞘大小拵

Kuro ro-iro nuri saya, daisho koshirae

Kuro ro-iro nuri saya, daisho koshirae
忠吉

Tadayoshi

Tadayoshi
尾張関

Owari-zeki

Owari-zeki